فساد چای دبش
فساد چای دبش بخشی از مافیا بود

📌نماینده رشت: فساد چای دبش بخشی از مافیا بود

جبار کوچکی‌نژاد:

🔹
شاهد هستیم که از ابتدای آذرماه دوباره ثبت سفارش برنج انجام می‌شود. جالب است که در اواخر ماه آذر یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج نیز در کشور تخلیه شده است.

🔹به نظر می‌رسد که مافیای برنج با قدرت در حال پیشبرد اهداف خود است و دولتی‌ها نیز در این خصوص اختیاری از خود ندارند.

🔹قطعا در واردات ۲ میلیون تن برنج فساد وجود دارد و دولت که ادعای مبارزه با فساد دارد را باید به این موضوع ورود می‌کرد.

🔹متاسفانه این مافیا با ارز دولتی اقدام به خرید برنج و امثالهم می‌کند و همان محصول را به قیمت آزاد به مردم می‌فروشد. اما آنچه مسلم است که افرادی در بدنه مافیا حضور دارند که در مراکز تصمیم‌گیری کشور نفوذ دارند.

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)