راههای ارتباطی ما شامل 

شماره تماس ها 09103326040 & 03536225041 &  03536225041 

واتساپ   09103326040. 

تلگرام. bazartalayiran @ 

اینستا  bazartalairan 

جمیل   goldshop1400@gmail.com