مدل ۱۴۰۱ ایما با افت ۵۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شده است.
مدل ۱۴۰۱ ایما با افت ۵۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شده است.

، قیمت لاماری ایما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت این خودرو ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان شده است مدل ۱۴۰۱ ایما نیز با افت ۵۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شده است این خودرو در نمایندگی ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون قیمت دارد.

قیمت بازار انواع خودرو لاماری

ایما

۱۴۰۲

صفر(نمایندگی)

۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

ایما

۱۴۰۲

صفر

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ایما

۱۴۰۱

صفر

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰


نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)